header image

Naše služby

Naše služby = kompletní účetnictví. Vedení účetnictví, zpracování daní, mezd a dalších s tím souvisejících služeb od A do Z.

vedení účetnictví

vedení daňové evidence

zpracování mezd, vedení personální agendy, mzdové poradenství

sklady a skladové hospodářství

zastupování na úřadech

příprava podkladů ke kontrole


Vedení účetnictví

Služba vedení účetnictví zahrnuje vedení účetnictví se všemi souvisejícími úkony, dle požadavků klienta, včetně zpětného zpracování účetnictví, rekonstrukce, kontroly a ostatních prací týkajících se účetnictví na základě dohody. Doklady dodané k zpracování roztřídíme, zaúčtujeme, založíme do šanonů příslušných agend, následně vytiskneme výstupy. Doklady dodané na termopapíře kopírujeme. Tiskopisy pro úřady vyhotovujeme ve 2 kopiích. Elektronicky podávané formuláře archivujeme, stejně jako klasický tištěný papírový výstup.

vedení účetního deníku
vedení hlavní knihy
vedení pokladní knihy, valutové pokladny
vedení knihy bankovních dokladů, valutové banky
vedení cenin

vedení knihy pohledávek a závazků
vedení knihy investičního majetku a drobného majetku
kompletní zpracování DPH a záznamních povinností, zpracování přiznání k DPH, souhrnného hlášení

kontrola knihy jízd, zpracování přiznání k silniční dani
fakturace, fakturace v cizích měnách
hlídání obratů pro registrace DPH, registrace plátce v EU a zahraničí
zpracování účetní závěrky včetně přílohy
zpracování vnitřních směrnic a postupů účtování


Daňová evidence

Tato služba zahrnuje vedení daňové evidence se všemi souvisejícími úkony, dle požadavků klienta, včetně zpětného zpracování, rekonstrukce, kontroly daňové evidence a ostatních prací na základě dohody. Doklady dodané k zpracování roztřídíme, zaúčtujeme, založíme do šanonů příslušných agend, následně vytiskneme výstupy. Doklady dodané na termopapíře kopírujeme. Tiskopisy pro úřady vyhotovujeme ve 2 kopiích. Elektronicky podávané formuláře archivujeme, stejně jako klasický tištěný papírový výstup.

vedení peněžního deníku
vedení knihy pohledávek a závazků
vedení pokladní knihy, valutové pokladny
vedení knihy bankovních dokladů, valutové banky

vedení knihy dlouhodobého majetku a drobného majetku
kontrola knihy jízd, zpracování přiznání k silniční dani
zasílání platebních příkazů
fakturace, fakturace v cizích měnách

kompletní zpracování DPH a záznamních povinností, zpracování přiznání k DPH, souhrnného hlášení, hlídání obratů pro registrace DPH, registrace plátce v EU a zahraničí
sestavení daňové závěrky
zpracování přehledu pro OSSZ
zpracování přehledu pro zdravotní pojišťovnu


Mzdy a mzdová agenda

kompletní zpracování mezd a vedení personální agendy
zpracování výplatních pásek, mzdových listů a mzdových listin
zpracování a následné odeslání měsíčních přehledů
vystavení platebních příkazů

zpracování pracovních smluv, dohod
zpracování ročního vyúčtování daní
zpracování evidenčních listů
zajištění přihlášení a odhlášení zaměstnanců


vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest zaměstnanců
vyplnění žádostí o dávky, úvěry a jiné
zastupování na příslušných úřadech při kontrolách
zpracování podkladů při pracovním úraze


Sklady, skladové hospodářství

Naše služba zahrnuje vedení skladové evidence u firem vedoucích účetnictví i daňovou evidenci.


Další služby

 – jednání s příslušnými úřady (OSSZ, ZP, FÚ), přihlášky, odhlášky zaměstnanců, předání měsíčních přehledů. V případě udělení plné moci, povinné kontroly u těchto institucí absolvujeme za Vás.
– kontrola účetních uzávěrek a kontrola účetnictví